Pääkirjoitus 5.6.2024 06:00

Arvoista brändäämiseen

Markku Leskinen

Arvokeskustelu on tärkeää, mutta samalla myös haastavaa. Arvo on tärkeänä pidetty asia tai päämäärä. Tekojen yhteydessä puhutaan myös etiikasta, jolloin tavoitteena on arvioida tekojen oikeellisuuden periaatteita. Moraali viittaa puolestaan arvoihin sitoutumiseen. 

Kunnan tavoitteellisessa brändäämisessä halutaan viestiä kuntalaisille itselleen oman kunnan tärkeydestä ja identiteetistä. Ulkopuolisille tarkoitetun viestinnän tavoitteena on lisätä kunnan tunnettavuutta, jotta paikkakunnalle saataisiin uusia asukkaita ja uutta yritystoimintaa. 

Rantasalmen brändityöryhmän tavoitteena on ensiksi ollut tunnistaa omaan kuntaan liitetyt arvot. Se on kuin peiliin katsomista, kykyä nähdä itsensä eri puolet.

Prosessi on perustunut ajatukseen, että eri tahot ilmaisevat heille tärkeitä asioita. Tämä on riippuvainen tehtävien ja kysymysten muotoilusta, vastauksia saadaan kysyttyihin asioihin. Yleisimmin mieleen tulleet arvoasiat eivät välttämättä ole tärkeimpiä eli ne voivat olla helpoimmin mieleen tulevia nopeassa työskentelyssä. 

Ilmaistujen arvojen järjestyksellä on myös merkitystä. Kunnan kannalta olennaista on säilyminen hyvänä paikkana elää ja yrittää. Tähän viitataan nykypuheessa elinvoimaisuutena. ”Idyllisesti elinvoimainen” on työryhmän ehdottama muotoilu. Kuntalaiset voisivat pohtia, missä määrin ”idyllinen” kuvaa sitä arvoa ja tahtotilaa, että kunta on elinvoimainen ja kuntaa tehdään elinvoimaisemmaksi. 

Brändäämisessä valituilla sanoilla on painottunutta sisältöä. Arvolausuma ”idyllisesti elinvoimainen” tulisi siis johdattaa ajatukset tästä omakuvasta eteenpäin. Tulisi ajatella, että minun kuntani Rantasalmi on ”idyllisesti elinvoimainen” paikkakunta. Mitä ja miten kertomalla ja toimimalla saan muutkin uskomaan tämän? Vastaukset näihin kysymyksiin alkavat olla ensimietteitä varsinaisesta brändäämisestä. 

Olen tarkastellut esimerkkinä vain yhtä tulokulmaa arvoista kohti brändäämistä. Kokonaisuuteen kuuluvat myös muut tunnistetut arvostetut asiat ja päämäämäärät. Brändääminen on tekemistä kohti päämäärää. Brändi on näiden tekojen lopputulos. Kuntalaisten ja kuntaorganisaation arvoissa ja teoissa ei saisi olla ristiriitoja, jotta välittynyt viesti olisi uskottava. Näkyvät toimintatavat viestivät myös arvoista.

Näytä mainos