Pääkirjoitus 29.3.2023 06:00

Lähidemokratian tarve korostuu

Markku Leskinen

Äänestysprosentti ennen viimeistä ennakkoäänestyspäivää oli 33 %. Varsinainen vaalipäivä on 2.4.2023. Toivottavasti mahdollisimman moni äänioikeutettu rantasalmelainen äänestäisi. Olisihan se komeaa, jos äänestysprosentti saataisiin kuntien kärkipäähän. 

Kansanedustajat ovat paljon vartijoina, koska eduskunnassa päätetään Suomen asioista. EU:n ja pian Naton jäsenenä Suomea sitoo myös kansainväliset velvoitteet. Lähitulevaisuutta leimaa aikaisempaa enemmän turvallisuuspolitiikka. Se tarkoittaa, että varustautumiseen ja Ukrainan tukemiseen tarvitaan resursseja. Samanaikaisesti eletään ilmastopäästöjen vähentämisaikaa, jonka seurauksena asuminen ja liikkuminen vaativat uudistuksia. Ei pidä unohtaa myöskään sote-uudistusta, jonka hintalappu on vielä epäselvä. 

Toivoa sopii, ettei Suomi ajaudu lamaan ja huomattaviin menojen karsimiseen. Menoleikkaukset tulisivat olemaan kipeitä, koska jo saavutetusta hyvästä on vaikea luopua. Vastalääkkeeksi tarvitaan hyvää lähidemokratiaa. Rantasalmen kannattaa jatkossakin panostaa siihen, että kuntalaiset, viranhaltijat ja päättäjät osaavat kohdata toisensa ja aidosti yhdessä miettien viedä kuntaa eteenpäin. Tarvitaan toistuvia tilaisuuksia kohdata ja keskustella, jottei hallintoa koettaisi erilliseksi toimijaksi. Toimivassa lähidemokratiassa tullaan kuulluksi.