Mielipiteet 29.5.2024 06:00

Rantasalmen koulukuljetusoppilaiden huoltajat

Toimitus

Olette saaneet Rantasalmen Yhtenäiskoulun rehtorilta viestin, joka kuuluu seuraavasti; 

”Koulukuljetusten hinnat nousevat nykytasosta jopa kymmenkertaisiksi uuden kilpailutuksen myötä ensi lukuvuoden alusta. Tarjouksia tuli usealta kuljetusyritykseltä ja hintataso on saman suuntainen lähikuntien kilpailutusten kanssa. 

Kuljetuskustannukset nousivat uusilla hinnoilla kohtuuttoman suuriksi tämän vuoden kuljetusaikatauluilla. Suunnitelmamme on siksi keskittää Rantasalmen kunnan koulukuljetukset klo 8:ksi ja 14:ksi, ja ajaa yhtenä päivänä lisäksi klo 12 kyyti.

Perusopetuslain §32 mukaan alakoululaisten koulumatka saa kestää odotuksineen 2,5 tuntia päivässä. Huoltajien suostumuksella lapsi voi kuitenkin osallistua harrastuksiin koulupäivän ulkopuolella.”

Viestissä on kerrottu koulukuljetusyritysten nostaneen hintoja kymmenkertaisiksi. Tämä ei pidä paikkaansa ja haluamme osaltamme oikaista virheellistä tietoa. Kuljetukset olivat kilpailutuksessa kevään 2024 aikana. Ohessa hieman taustaa hinnoittelun perusteista.

A) Reittien määrä: V 2024 kilpailutuksessa oli kuljetusreittejä ja autoja vähennetty yli 30%, mikä väistämättä lisää ajettavia kilometrejä per ajoneuvo tai reitti, koska reittejä on yhdistelty. 

B) Hinnoittelu: V 2024 kilpailutuksessa ei enää käytetty enimmäishintataulukkoa vaan pyydettiin kilometrihintaa siltä väliltä kuin kyydissä on oppilaita. Eli tyhjänä ajosta ei makseta, jotka kuitenkin on huomioitava laskennassa. 

C) Kaluston koko: V 2024 kilpailutuksessa pyydettiin tarjouksia isoimmilla autoilla kuin edellisessä kilpailutuksessa. Edellisessä kilpailutuksessa isompien autojen koko oli max 16-paikkaa ja osa voi olla jopa taksin kokoluokkaa. Nyt kilpailutuksessa vaaditut kalustot olivat 2 kpl 15 paikkaa, 2 kpl 30 paikkaa, 1 kpl 20 paikkaa, 1 kpl 25 paikkaa, 1 kpl 40 paikkaa sekä yksi taksi kokoluokan auto. Vaaditut kalustot ovat kokoluokaltaan huomattavasti kalliimpia kuin edellisessä kilpailutuksessa. On aivan selvää, että isomman auton hankinta- ja käyttökustannus on enemmän kuin pienen auton.

D) Yleinen kustannustaso: Linja-auton kuljettajien palkat ovat nousseet edellisen kahden vuoden aikana 7,1%, joka ei voi olla vaikuttamatta hintatasoon.

E) Tiestön kunnossapito: Kaluston huolto ja korjauskustannukset ovat nousseet edellisen kilpailutuksen (v 2021) jälkeen n 11 % johtuen pääosin tiestön heikosta kunnossapidosta. 

F) Kustannusvaikutus: Tarjousvertailun voittaneiden yritysten ja tarjouspyynnössä mainittujen kilometrien mukaan laskettu hinnan korotus on suuruusluokkaa 38 %, verrattuna nykyiseen hintatasoon. HUOM. Siis ei missään tapauksessa yli 10 kertainen. 

G) Edellä mainittujen tarjouspyynnön vaatimusten ja hinnannousujen vaikutus on pelkästään tarjouspyynnön vaatimusten ja laskentatavan tiukentumisen tulos.

 

Saimme vanhemmilta kuulla Yhtenäiskoulun rehtorin lähettäneen edellä mainitun viestin koulukuljetusoppilaille. Se, että siinä olisi kerrottu vain kustannusten kohoamisesta, on siinä räikeästi vääristelty kilpailutuksen aiheuttamaa kokonaisvaikutusta, joka ei missään nimessä ole kymmenkertainen. Tämä loukkaa meitä liikennöitsijöitä, joita ei ole kuultu asiasta ennekuin siitä tiedotetaan oppilaiden huoltajille. Täten saatiin syyllistettyä liikennöitsijät täysin syyttä ja väärinperustein ja lisäksi täydellisen vääristetyillä tiedoilla.

Vanhemmat, Te saatte tehdä päätöksen rehtorin esittämiin koulukuljetusaikojen pidennyksiin ja myönnytyksiin itse yhdessä lastenne kanssa. 

Haluamme vain kertoa kustannusvaikutusten todelliset perusteet sekä kokonaisvaikutuksen lopullisiin kuljetuskustannuksiin. Se, onko todellinen kustannusten kohoaminen riittävä syy pidentää koulukuljetusaikoja jää nähtäväksi. 

 

Rantasalmella 23.5.2024

Jere Vihavainen
Keijo Savolainen
Vihavaisen Taksi Oy

Taksi K. Savolainen Oy

Näytä mainos