Uutiset 29.5.2023 21:31

Tasavallan presidentti myönsi Arto Tilaeukselle liikuntaneuvoksen arvonimen 25.5.2023

Toimitus

Arto Tilaeus on työskennellyt huikean, 40-vuotisen työuransa liikuntatoimen eri tehtävissä Rantasalmen, Joroisten ja Juankosken kunnissa. Vuodesta 2014 alkaen Arto on työskennellyt Järvi-Saimaan Palvelut Oy:llä vastaavana liikuntapaikkamestarina. Työssään hän organisoi päivittäin liikunta-alueita, -paikkoja ja reitistöjä sekä toimii yli kymmenen työntekijöiden esihenkilönä.

''Työssäni ihmissuhteet ja vuorovaikutus on yksi tärkeimmistä tekijöistä. Olen avoin ja haluan kehittää yhteiskuntaa monella eri tavalla." Arto kommentoi.

Intohimona liikunta

Arto paljastaa, että pitkän työuran salaisuus on intohimo liikuntaa kohtaa. "Kiinnostus liikuntaa kohtaa alkoi jo ala-asteella, kun opettaja innosti meitä liikkumaan ja vei jopa iltaisin kisoihin. Liikunnan ilo ja riemu on vienyt koko ajan eteenpäin". Vuosien varrella Arto on

liikkunut aktiivisesti ja käynyt lukuisissa eri urheilukilpailuissa. "Omana sääntönä on ollut osallistua kymmenen kertaa kyseiseen urheilutapahtumaan, kuten kymmenen kertaa

Jukolan viestiin. Mutta Sulkavan Suursoutuihin tämä sääntö ei ole pätenyt, soutukertoja on jo 26 takana", Arto naurahtaa.

Järjestötyön pitkäaikainen puurtaja

Liikunta ja urheilu on lähellä Arton sydäntä, joka näkyy myös aktiivisena järjestötyönä. Vuodesta 2009 lähtien Arto on ollut Suur-Savon Hiihdon johtokunnan jäsen ja vuodesta 2027 alkaen toiminut johtokunnan puheenjohtajana. Lisäksi hän toimii Hasamäen hallituksen jäsenenä, Rantasalmen osuuspankin hallintoneuvoston jäsenenä, Hiihtoliiton liitovaltuuston jäsenenä sekä hiihtoliiton kehitystyöryhmän jäsenenä. Kokomusta on kertynyt kymmenen vuoden ajalta Suur-Savon miesten valmennusvastaavana sekä muutaman vuoden ajalta Vihreän Kullan Retkeilyreitin projektin puheenjohtajana ja Tanhuvaarasäätiöstä.

"Arto on vuosikymmenet puurtanut ja uhrannut myös oman aikansa ihmisten liikunnan ja hyvinvoinnin eteen, pyyteettömästi korostamatta omaa rooliaan. Olen todella iloinen Arton huomioimisesta. "Tekninen johtaja Pekka Lyytikäinen kommentoi.

Laajalti tunnettu liikunnan osaaja

Rantasalmen kunta oli aloitteellinen Arto Tilaeuksen liikuntaneuvos-arvonimen haussa. Hakemuksessa nostettiin esille maastohiihto Arton "ykköslajina" sekä omalla aktiivi hiihtouralla että työtehtävissä. Tärkeimpänä perusteena mainittiin kuitenkin Arton pyyteetön vapaaehtoistoiminta kaikissa liikuntamuodoissa

"Arto on aktiivinen ja positiivisen luonteen omaava henkilö. jonka kanssa on helppo viedä eteenpäin liikunnan ilosanomaa kaikenikäisille, lajista riippumatta. Liikunta neuvoksen arvonimen hakeminen Artolle oli erittäin luontevaa ja perustelut hakemukseen oli helppo saada aikaiseksi. Arto on todellakin liikuntaneuvoksen tittelin ansainnut työllään ja teoillaan." kommentoi Rantasalmen kunnanhallituksen puheenjohtaja Eero Sistonen.

Hakemusta puolsi Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n ohella myös Etelä-Savon Liikunta ry (ESLi). Viimeisin uusi avaus oli yhdessä ESLi:n kanssa järjestetty Retro-hiihtotapahtuma Harjupirtin hiihtokeskuksessa talvella 2022.

"Arto on erittäin yhteystyökykyinen, innovatiivinen ja liikuntatoimintaa ajan heFJgessä eteenpäin uudistava ja kehittävä liikuntapäällikkö." ESLi:n aluejohtaja Mari Makkonen kommentoi hakemuksessa.

Järvi-Saimaan Palvelut